Kantoren Geuens

Bedrijventerrein Kristalpark in Lommel dtrh

Even voorstellen…

Eind jaren ’90 begon de stad Lommel met de ontwikkeling van een belangrijk aantal bijkomende industriegronden. Het project kreeg de naam Kristalpark. Kristalpark I en Kristalpark II bevinden zich ten noorden van de spoorweg Antwerpen-Lommel-Neerpelt, beter bekend als het historische tracé van de Ijzeren Rijn. Kristalpark III bevindt zich grotendeels ten zuiden en in mindere mate ten noorden van deze spoorlijn. Samen omvatten de drie parken niet minder dan 500 ha bruto industriegronden. Of m.a.w. het grootste aaneengesloten nog te ontginnen industriegebied van West-Europa. De ontwikkeling van deze gronden kwam er grotendeels dankzij EFRO-fondsen en Vlaamse steun.

Als benaming voor de industriezone werd gekozen voor de naam Kristalpark. Kristal refereert naar ecologische zuiverheid, hoogwaardige technologie, en expertise in glas. Een expertise die geaccentueerd wordt door de zandontginning van fijn wit zand in Lommel. Verder sluit het aan op de know how van de streek die een zuiver en groen milieu-imago nastreeft.

Lommel is centraal gelegen tussen drie grote Europese industriepolen met name de Vlaamse Driehoek, de Nederlandse Ruit en het Duitse Ruhrgebied.

Lommel beschikt momenteel over de grootste aaneengesloten beschikbare en toekomstige oppervlakte voor bedrijfsvestiging in West-Europa. Het industrieterrein Kristalpark (40 ha), de zone Balendijk (60 ha) en de industriezone Balim (260 ha) bieden samen 360 ha uitgeefbare industriegrond aan, nu en in de komende jaren, gelegen binnen een aaneengesloten industriegebied van 800 ha.

Op basis van de kenmerken van de terreinen en van de aard van de bestaande bedrijfsactiviteiten worden aan de bestaande bedrijventerreinen vestigings- en ontwikkelingsperspectieven toegekend. Op die manier kan men ook de uitbreiding van de industriezone Balendijk-Kristalpark faseren in functie van de nog niet volledig bezette bedrijventerreinen te Lommel.

Op de aaneengesloten industriezone Kristalpark-Balendijk is er plaats voor een grote diversiteit aan bedrijven. Kijken we maar even naar de opdeling van zones op het Kristalpark: er is ruimte voor een modern bedrijvenpark (52 ha), een KMO-zone (24 ha), een hoogwaardig bedrijvenpark (15 ha), maar ook voor megaprojecten van grote industri´┐Żle bedrijven (36 ha) en voor een spoorweggebonden bedrijvenpark (10 ha). Aan de zuidkant van het aaneengesloten industrieterrein ligt immers een spoorweg die perfect geschikt is voor goederenvervoer.

Wanneer is begonnen met de ontwikkeling van het industrieterrein Kristalpark?

Ronny Vanhoof: “Eind jaren ’90 zijn we gestart met de ontwikkeling van Kristalpark I. Dit is een industriezone van ongeveer 140 ha bruto oppervlakte waarvan er netto ongeveer 100 ha kan verkocht worden. We kozen destijds voor een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Door dat BPA zijn er uiteindelijk 5 verschillende zones ondergebracht in Kristalpark I: een hoogwaardig bedrijvenpark (± 15 ha), een spoorweggebonden bedrijvenpark (± 11 ha), een modern bedrijvenpark (± 53 ha), een KMO-zone (± 25 ha) en een zone voor mega-projecten (± 36 ha).”

Kristalpark I“Kristalpark I is ontwikkeld door de stad Lommel in samenwerking met de intercommunale Nolimpark DV (gevormd door 5 Noord – Limburgse gemeenten en de provincie Limburg) Zij hebben als doelstelling het ontwikkelen en promoten van industrieterreinen in Noord-Limburg. De EFRO subsidies om Kristalpark I te kunnen ontsluiten zijn aangevraagd via Nolimpark. De stad Lommel blijft eigenaar van de gronden en Nolimpark heeft de infrastructuur ingebracht.
In 2001 zijn we dan gestart met de uitgifte van de eerste percelen. Momenteel is ± 75% effectief verkocht of toegewezen. Kristalpark I kreeg Europese steun voor de interne ontsluiting (35%) en externe ontsluiting (25%). Daarnaast ontvingen we ook Vlaamse cofinanciering. Dit was een totaalbedrag van 3.232.782,40 euro.”

“Kristalpark II zijn restgronden van de vroegere vestiging van Philips en EMGO in Lommel. Deze bedrijven hadden in de jaren ’60 ongeveer 100 ha industriegronden aangekocht. Uiteindelijk hadden zij echter geen bestemming voor ± 60 ha van de gronden, waardoor deze bleven braak liggen. Eind jaren ’90 – begin 2000 heeft Philips zijn activiteiten te Lommel afgebouwd. De stad Lommel besliste op dat moment om deze braakliggende gronden terug te kopen. Deze 60 ha is ondertussen ook ontwikkeld en ± 45 ha kan effectief verkocht worden als netto industriegrond. Kristalpark II is een autonoom verhaal van de stad Lommel. Er is geen derde partij betrokken. We zijn zowel eigenaar van de gronden als de infrastuctuur.”

“De stad Lommel zet nu een nieuwe stap in de ontwikkeling van het industrieterrein Kristalpark met de uitvoering van archeologisch vooronderzoek en het uitrusten met infrastructuur en nutsvoorzieningen. Kristalpark III is een terrein van bruto 303 ha. Omwille van de grootschaligheid van dit project hebben we alle mogelijke actoren die iets te maken kunnen hebben met de ontwikkeling van industrieterreinen samengebracht. Deze grote groep actoren (provincie Limburg, PMV, LRM, Vlaamse Gemeenschap – Agentschap Economie, POM – Limburg, NV Euro Immo Star (NMBS), NV de Scheepvaart, AWV– Limburg en het Antwerps Havenbedrijf) kwamen uiteindelijk tot een finale structuurschets voor de indeling van deze gronden. Er is gekozen voor 4 zones (totaal netto oppervlakte ca. 272 ha): een logistiek park (± 41 ha), een terrein voor megaprojecten (± 143 ha), een regionaal bedrijventerrein (± 68 ha) en een groen bedrijvenpark (± 20 ha).

Kristalpark III“Kristalpark III wordt in twee fases gerealiseerd. De werken voor de ontsluiting van Kristalpark III zijn op 9 juni 2008 van start gegaan en worden normaal gezien in december afgerond. Deze werken, Fase A, omvatten een uitbreiding van het Kristalpark met daarbij een gedeelte van de Balendijk en een rotonde ter hoogte van het huidige kruispunt Balendijk-J.R. Vlegelstraat en de aanleg van een brug over het spoor, de Ijzeren Rijn. De meest zuidelijke rotonde uit Kristalpark I wordt verlengd over het spoor. Fase B sluit perfect aan op fase A aangezien het project ten laatste in december 2008 moet opgestart zijn. Dit zorgt ook voor een zekere continuïteit. Uiterlijk eind 2010 moeten al de werken gerealiseerd zijn. Kristalpark III geeft de stad Lommel de mogelijkheid om grote bedrijven in te planten. Voor Kristalpark III a is 1.223.383,58 euro EFRO steun toegekend. Kristalpark III b krijgt 8.057.884,93 Europese steun.

Kristalpark biedt heel wat toekomstperspectieven

“Lommel bekleedt momenteel de 6de plaats in Vlaanderen wat betreft de aanwezigheid van industriegronden (totale oppervlakte industriegrond 1.370 ha) Andere belangrijke aandachtspunten zijn de strategische ligging met de buitengewone uitgangspositie langs de Ijzeren Rijn en het aanééngesloten industriegebied met mogelijkheden voor grote bedrijven dankzij de megaprojectzone. Kristalpark heeft een uniek karakter: een groot gedeelte van de gronden kan nog verkocht worden.”

Tewerkstellingsvooruitzichten

“We hanteren vier criteria bij de beoordeling van dossiers:

  1. De activiteit zelf
  2. De gevraagde oppervlakte in verhouding tot de bebouwbare oppervlakte. We willen dus niet te kwistig omspringen met de beschikbare gronden.
  3. Gelijkaardige activiteiten in de buurt (geen verzadiging veroorzaken)
  4. Tewerkstellingsnorm (15 personen per ha)

Kristalpark I zit nu al ruimschoots boven deze norm.Momenteel zijn er 24 personen per hectare tewerkgesteld. Dit kan uiteindelijk leiden voor het volledige Kristalpark tot 7500 arbeidsplaatsen. In Kristalpark III moeten namelijk minimaal 4500 plaatsen gecreëerd worden.”

Harmonie tussen wonen – werken – vrije tijd

“Het toerisme en vrijetijdsbesteding zijn eveneens uitermate belangrijk in Lommel. Qua aantal toeristische overnachtingen staat Lommel op de 5de plaats in Vlaanderen en evenaart hierbij steden als Brugge en Oostende.
Toerisme is echter ook een sector die zeer gevoelig is voor de omgeving. Daarom streven wij altijd naar een harmonie tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Deze filosofie nemen we ook mee bij de ontwikkeling van industrieterreinen. Een industrieterrein ontwikkelen is meer dan zomaar een weg aanleggen. Neen, in Lommel besteden we ook aandacht aan de landscaping, de uitstraling en de architectuur van de bedrijven. In het begin is het moeilijk om bedrijven hiervan te overtuigen, maar nu zien ze zelf hier ook steeds vaker de meerwaarde van in. De lat ligt ook voor iedereen even hoog. We zorgen voor voldoende groenzones, veilige afgescheiden fietspaden, enz.”

Lommel stond er niet alleen voor…

Van bij de eerste ideeën om hier industriegrond te ontwikkelen hebben de terreinen in kwestie ruim aandacht gekregen vanuit de Vlaamse overheid, vanuit streekontwikkelingsfora (in casu streekplatform Noord-Limburg) enz. Toen luisterde (een deel van) het terrein nog naar de naam Balendijk.

Zo is er onder meer een tijd lang nagedacht over een eventueel specifiek profiel voor dit terrein, onder meer in functie van overslag en logistiek. Mogelijkheden om een deel van het terrein als bimodaal knooppunt in te richten (aantakking van een nieuwe noord-zuid-spoorverbinding op de oost-west-verbinding) werden onderzocht. In 2002 was de Vlaamse overheid ook bereid om een subsidie toe te kennen om voor Kristalpark een goed beheer en promotie voor het terrein te organiseren.

De infrastructurering van het terrein is in stappen verlopen en werd sterk gesubsidieerd door de combinatie van Vlaamse (reguliere) steun en EFRO-steun op basis van het Doelstelling 2 programma. Reguliere subsidies werden toegekend in ’98 (4,8 miljoen euro) en in 2007 (1,9 miljoen euro).